Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Thứ tư - 27/07/2016 21:47 1.031 0
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thu được những kết quả đáng phấn khởi, góp phần vào công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.
Chủ động, sáng tạo lựa chọn những hình thức sinh hoạt phù hợp với cơ quan, doanh nghiệp
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bộ cơ sở đã trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ cơ sở và trực thuộc. Nhiều cấp ủy đã chủ động, sáng tạo lựa chọn những hình thức sinh hoạt phù hợp với cơ quan, doanh nghiệp như: Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt chuyên đề như tổ chức tham luận, hái hoa dân chủ, thi tuyên truyền viên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua hội thi lựa chọn cá nhân, tập thể tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xác định đây là một tiêu chí xét khen thưởng cán bộ, đảng viên và tập thể các phòng ban vào dịp tổng kết năm. Việc xác định tiêu chí thi đua không chỉ đối với tổ chức đảng mà còn xét thi đua về mặt chính quyền, từ đó đã khích lệ, động viên mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng và từng phòng ban nói chung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối, từng tháng phân công đảng viên chuẩn bị nội dung, trình bày trước tập thể cơ quan. Nhiều bài viết về nội dung chuyên đề gắn với thực tiễn cuộc sống, công việc hàng ngày của cán bộ, công chức đã tác động tới nhận thức, tư tưởng, tình cảm tạo chuyển biến trong hành động của từng cán bộ công chức trong cơ quan. Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước, hàng tháng tham gia học các chuyên đề do Đảng bộ Ngân hàng Công Thương Việt Nam tổ chức với hình thức trực tuyến.
Nhìn chung, các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp và các đoàn thể duy trì nội dung sinh hoạt về học tập và làm theo Bác định kỳ hằng tháng, xem đây là một trong những công việc thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều mẩu chuyện về Bác đã được cán bộ, đảng viên, công nhân viên, hội viên và đoàn viên triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau trước tập thể chi bộ, đoàn thể.
Gắn việc học tập làm theo lời Bác với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và các hoạt động, phong trào.
Việc đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn thể tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và các hoạt động, phong trào khác nên đã đem lại những kết quả thiết thực như:
Nâng cao ý thức, trách nhiệm về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chi tiêu công vụ khác; công tác tiếp khách hàng ngày càng được thực hiện tốt hơn, đề cao tinh thần trách nhiệm tháo gỡ những khó khăn mà người dân gặp phải trong quá trình giao dịch với doanh nghiệp. Ở Công ty Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Điện Lực, Bưu Điện, Viễn Thông, các ngân hàng, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng đã được cải thiện rõ rệt, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh, gọn và hiệu quả. Ở Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, Ban Giám đốc thường xuyên đối thoại với người lao động do vậy giá mủ cao su giảm sâu nhưng người lao động vẫn một lòng cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.
Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Và đồng chí Nguyễn Phúc Hậu - TUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh
tuyên dương những tập thể, cá nhân làm theo lời Bác tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03
 
Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên rõ rệt như thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, đặc biệt là phát huy dân chủ trong đơn vị, công khai minh bạch về tài chính, thi đua khen thưởng, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ...Hàng năm, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp và các đoàn thể đã xây dựng bản đăng ký thực hiện theo Quy định số 101-QĐ/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Xuất hiện nhiều cá nhân có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động làm theo lời Bác
Qua học tập, nhiều cá nhân có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Việc “học tập và làm theo Bác” từ những việc rất đơn giản trong cuộc sống và công việc giao như: đồng chí Nguyễn Việt Hải, ĐUV Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long luôn sống chuẩn mực, đức độ, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến của người lao động, được cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty kính trọng. Quần chúng ưu tú Trần Trọng Nghĩa – phòng kinh Doanh Công ty Điện lực Bình Phước có nhiều phấn đấu, học hỏi, nghiên cứu sáng kiến như “giá lắp đặt công tơ hạ áp và đai thép bảo vệ chì niêm điện” được công nhận và áp dụng rộng rãi trong toàn công ty Điện lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động. Đồng chí Đặng Thị Thủy – ĐUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn có trách nhiệm trong tham mưu các văn bản có chất lượng và hiệu quả cao; thường xuyên tự nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được Tỉnh ủy Bình Phước tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và tốt nghiệp thạc sĩ… Mỗi cá nhân với những thách tích riêng trong “học tập và làm theo Bác” có sức lan tỏa rộng trong toàn Đảng bộ Khối.
Trong 5 năm việc thực hiện Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khen thưởng 76 tập thể và 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 06 tập thể và 06 cá nhân được Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng. Qua đó, động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân phát huy kết quả đạt được, nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến được lan tỏa.
 Ở cấp cơ sở, nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác qua các năm. Nhiều cá nhân, tập thể được biểu dương điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, khu vực và Trung ương như đồng chí Nguyễn Hòa Sinh – Đảng bộ Viễn thông, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa – Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long được Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng; đoàn viên Lê Nguyễn An Thảo – chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Cụm miền Đông Nam Bộ; đoàn viên Nguyễn Thanh Tuyền – đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Phước được tham gia Ngày hội “Thanh niên công nhân làm theo lời Bác” và được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ V/2015 do Trung ương Đoàn tổ chức...
Có thể khẳng định rằng, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng của Đảng ủy khối đã được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ việc xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn…, quá trình thực hiện đã làm chuyển biến về nhận thức, lối sống và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối góp phần nâng cao ý thức chính trị, tinh thần tự giác, trách nhiệm người đảng viên, người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp và của quê hương, đất nước.
                                                                 

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay10,112
  • Tháng hiện tại464,250
  • Tổng lượt truy cập18,501,987
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây