Học tập và làm theo Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Chủ nhật - 21/06/2020 20:24 3.849 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam lời khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Thấm nhuần lời Bác dặn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã không ngừng phấn đấu phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, quyết thắng” chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, quyết thắng” chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Đặc biệt, 4 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.


ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC
Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, quần chúng; tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề theo quy định. 100% số chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Quân sự 11 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 100% số cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xác định tiêu chí, chuẩn mực đạo đức niêm yết tại cơ quan, đơn vị theo các nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Để đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng và duy trì nền nếp kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với đột xuất, giáo dục theo chuyên đề, chủ đề thông qua giao nhiệm vụ, giao ban, hội ý, kiểm tra, đánh giá; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống phương tiện thông tin, truyền thông, thiết chế văn hóa ở cơ sở. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy hình thức giáo dục, tuyên truyền thông qua mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án, mỗi tuần học một điều luật”, mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng”... đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn. Qua đó, góp phần làm cho bộ đội thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điều lệnh quân đội, quy định của đơn vị; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đề cao ý thức tự học, tự rèn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

GẮN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Đảng ủy Quân sự tỉnh còn thường xuyên quan tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tập trung xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng. Việc học tập được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu tài liệu, gắn việc học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức vào sinh hoạt định kỳ, hàng tháng, hàng quý. Đảng ủy xây dựng kế hoạch hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, chuyên đề, viết bản đăng ký học tập và làm theo; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và các chi bộ. Qua đó 100% cán bộ, đảng viên xác định đúng những trọng tâm cơ bản của việc học tập và làm theo Bác. Kết quả kiểm tra 100% đạt khá, giỏi trở lên. Theo đó, tỷ lệ đơn vị đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ luôn đạt cao hơn so với năm trước. Năm 2019: 13/17 tổ chức đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ là 4/17; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 99,47% hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn “Phụ nữ quân đội tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Hội Phụ nữ đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” ở các cấp đạt hiệu quả; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT tỉnh. Cấp ủy các cấp thường xuyên được kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, chất lượng sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê bình; kịp thời xây dựng, bổ sung quy chế, quy định; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 24,22%, đảng viên trong dự bị động viên đạt 10,57%. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 96,3%, vượt chỉ tiêu nghị quyết 11,3%; không có chi, đảng bộ yếu kém; đảng viên vi phạm tư cách dưới 0,4%. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các huyện, thị, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng tổ chức đảng và xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh.

XÁC ĐỊNH CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ
Việc học tập và làm theo Bác được Đảng ủy Quân sự chỉ đạo gắn với 03 nhiệm vụ đột phá. Đó là, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn được 14 lớp/1.374 lượt cán bộ, thời gian từ 7 đến 10 ngày, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, quân số tham gia học tập đạt 99,4%. Các cơ quan, ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố, đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo cho các đối tượng, bảo đảm đúng kế hoạch, sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Tổ chức huấn luyện với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện cả kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, thể lực, đã khắc phục được bệnh thành tích trong huấn luyện. Tổ chức huấn luyện cho chỉ huy và cơ quan 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp.

Đột phá tạo chuyển biến sâu về nhiệm vụ quân sự địa phương, tập trung xây dựng ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh mọi mặt, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND  tỉnh ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ban chỉ huy xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt việc kết nạp Đảng trong lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 23,52% (riêng trong dân quân đạt 19,22% trở lên), đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 8,35%; xây dựng trụ sở làm việc ban CHQS cấp xã, nhà ở dân quân thường trực theo lộ trình đề án. Phát huy vai trò tham mưu công tác quốc phòng địa phương và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, năng lực tham mưu của cơ quan ban CHQS tỉnh, huyện, xã trong quản lý nhà nước về quốc phòng.

Đột phá trong cải cách hành chính, làm chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong công tác: các cơ quan, đơn vị đã tiến bộ trong xây dựng và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản. Thực hiện phương châm nói ít, làm nhiều, nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ, đội ngũ cán bộ trợ lý cơ quan không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Qua 4 năm thực hiện, Chỉ thị số 05-CT/TW đã đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức trách nhiệm cao trong xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn phát huy cao tính tiền phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, kỷ luật trong Quân đội. Năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng được nâng cao; nền nếp, chế độ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng được giữ vững. Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên. 

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức về việc cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tổ chức hiệu quả việc học tập chuyên đề hàng năm; gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhất là việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Tác giả bài viết: Gia Phúc  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập65
  • Hôm nay24,328
  • Tháng hiện tại522,583
  • Tổng lượt truy cập20,035,645
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây