Bù Đốp: học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thứ ba - 12/10/2021 11:28 459 0

Bù Đốp: học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban thường vụ Huyện ủy Bù Đốp đã cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng Kế hoạch số 38 - KH/HU ngày 30/11/2016, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để việc học tập và làm Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Bù Đốp.
Bên cạnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai học tập các chuyên đề về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập bình quân hàng năm đạt 97,25%.  

Xây dựng bài bản kế hoạch của cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Trong 05 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng và ban hành trên 17 văn bản triển khai cụ thể đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động ban hành trên 12 văn bản hướng dẫn thực hiện các chuyên đề hàng tháng, hàng quý nhằm tạo thuận lợi để các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy căn cứ triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung liên quan đến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Hàng năm vào dịp sinh nhật Bác (19/5) Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động thi đua, hội nghị tuyên dương khen thưởng, trồng cây nhớ ơn Bác...

Riêng năm 2020, nhân kỷ niệm 130 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 134-KH/HU ngày 12/5/2020 để tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm phù hợp tình hình thực tế của huyện, vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng 09 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn giai đoạn 2018-2020.

Năm 2021, là năm tiến hành sơ kết 05 năm việc thưc hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XII); kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vì vậy, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch để xét chọn biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát động Lễ “Trồng cây nhớ ơn Bác”; sơ kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
btktra
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn kiểm tra đường vào cửa khẩu Hoàng Diệu và trao đổi hiện trạng quy hoạch các tuyến giao thông trên địa bàn huyện (ảnh chụp ngày 06/7/2020)

Một trong những nội dung quan trọng được lưu ý khi triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm, đó là yêu cầu sau khi nghiên cứu học tập các chuyên đề, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng và cam kết thực hiện những nội dung học tập và làm theo Bác, gắn với xây dựng các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình đã chỉ ra sau kiểm điểm hàng năm. Qua theo dõi, nhìn chung đại đa số các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã cụ thể hóa thực hiện đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Huyện ủy và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị; mỗi cá nhân đã căn cứ lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân công phụ trách để xây dựng cam kết thực hiện các nội dung liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi tổ chức và cá nhân, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở những năm qua.

Lựa chọn vấn đề trọng tâm thực hiện hằng năm gắn với học và làm theo Bác

Để tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp đã thống nhất lựa chọn 06 vấn đề trọng tâm chỉ đạo có tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

 Huyện ủy tăng cường chỉ đạo thực hành “nêu gương” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc tuân thủ quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và quy chế làm việc, nội quy của từng cơ quan, đơn vị; trong đó nhấn mạnh việc phát huy tính nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia hội họp; dự họp đúng thành phần, đúng giờ, góp ý thảo luận đúng trọng tâm, phát huy vai trò của chủ trì trong việc quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình của cuộc họp; trong điều hành, dẫn dắt thảo luận; trong giải trình, tiếp thu ý kiến; trong kết luận các vấn đề trọng tâm tại cuộc họp.

Nâng cao hiệu quả, năng lực phối hợp tham mưu của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hội nghị, cuộc họp; đặc biệt là chuẩn bị kỹ nội dung cuộc họp; đồng thời thành lập Ban quản lý các lớp học do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng ban và thành viên là lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng huyện ủy để theo dõi, quản lý việc tham gia học tập. Chủ động nhắc nhở, chấn chỉnh, phê bình trong toàn Đảng bộ đối với những trường hợp thiếu nghiêm túc, thiếu tinh thần trách nhiệm khi tham dự các hội nghị; tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở như: Hội  nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lão thành cao tuổi Đảng, Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; giữa Thường trực Hội Đồng Nhân dân huyện với Hội đồng Nhân dân các xã, thị trấn, các hội nghị đối thoại với nông dân với trí thức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện …Qua đó, đã từng bước khắc phục được những mặt tồn tại, hạn chế của nhiều năm trước liên quan đến chất lượng tổ chức các hội nghị, cuộc họp từ huyện đến cơ sở.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trọng tâm được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định

Thực hiện chương trình đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy thương mại - dịch vụ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng thúc đẩy sự phát triển của huyện như: Khu Trung tâm Thương mại và khu dân cư Thị trấn Thanh Bình; giải phóng mặt bằng và thi công kết nối đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu (đoạn từ đường N1 đến xã Thiện Hưng); hoàn thành việc kết nối, vận hành hệ thống thủy lợi sau Cần Đơn; Công trình Nhà bia tưởng niệm nạn nhân trong chiến tranh biên giới Tây Nam, Trường Phổ thông trung học Thanh Hòa, Trường Mẫu giáo Tân Tiến, Trường Trung học cơ sở Tân Thành, Trường tiểu học Tân Thành A; Trường Dân tộc Nội trú, đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu (đoạn từ xã Phước Thiện lên cửa khẩu Hoàng Diệu, đường Hoàng Văn Thụ nối dài; khu dân cư liền kề chốt Dân quân biên giới.
04072021vthuy1133
Khởi công công trình giao thông tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
 
Thống nhất chủ trương sắp xếp lại trụ sở làm việc của các cơ quan, ban, ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tiết kiệm ngân sách, đảm bảo thuận tiện cho nhân dân đến liên hệ công tác; bổ sung quy hoạch tổng thể thị trấn Thanh Bình và xã Thiện Hưng, làm cơ sở để thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện cho những năm tiếp theo; tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể với quyết tâm chính trị cao.

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp

Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện duy trì hiệu quả hoạt động tiếp công dân định kỳ với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành liên quan; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri và nhiều hoạt động cụ thể khác; qua đó kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc trong nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp.

 Trong thời gian qua, tính đến tháng 5 năm 2021 lãnh đạo huyện đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất với tổng số 803 lượt với 1.342 người, trong đó, lãnh đạo tiếp 254 lượt với 551 người (tiếp 30 đoàn đông người với 299 người). Tiếp nhận và giải quyết 277 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đạt 100%. Bên cạnh đó, hàng năm huyện tổ chức Gặp mặt, đối thoại với đại diện Trí thức trên địa bàn huyện; Tổ Dân vận, Ban Công tác Mặt trận, Ban Điều hành thôn, ấp, khu phố; tuyên dương Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp ngoài quốc doanh hàng năm.

Thông qua các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Bù Đốp.

Tăng cường sự tham gia của Nhân dân trong mọi quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Trong quá trình xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 04/6 xã (gồm xã Thiện Hưng, Tân Thành, Tân Tiến, xã Thanh Hòa) đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đang tập trung đưa xã Hưng Phước về đích nông thôn mới cuối năm 2021; xã Phước Thiện về đích nông thôn mới năm 2022 và Thị trấn Thanh Bình đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2023; tập trung định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh; chuyển đổi cây trồng theo hướng bền vững gắn với phát triển các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; triển khai thực hiện các công trình dự án như: Công trình thủy lợi Đập Bù Tam - xã Hưng Phước; dự án mở rộng đường ĐT 759B (đoạn 01 từ xã Thiện Hưng đi xã Phước Thiện đã hoàn thành và giai đoạn 02 từ xã Phước Thiện đi cửa khẩu Hoàng Diệu đã và đang triển khai thực hiện); Dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài; khu dân cư liền kề tại xã Thanh Hòa, Thiện Hưng, Tân Thành (đã và đang đẩy mạnh tiến độ thi công công trình); Nhà bia tưởng niệm nạn nhân trong chiến tranh biên giới Tây Nam (đã khánh thành và được công nhân di tích cấp quốc gia); đã khởi công công trình nâng cấp đường ĐT.759B đoạn đường từ Tân Thành đi Cửa khẩu Cầu Trắng (giai đoạn 1)… các công trình trên đều có sự tham gia hỗ trợ và giám sát của Nhân dân.

Bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã xây được 330 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; giảm được 977 hộ nghèo; giải quyết việc làm cho 12.499/7.500 lao động, đạt 166,6% so với nghị quyết; đào tạo nghề cho 1.598/1.570 lao động; thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho người có công và cấp phát 139.729 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ thuộc vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và thân nhân người có công; cấp 123,1 ha đất cho 127 hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất; bên cạnh đó công tác chăm sóc trẻ em, tệ nạn xã hội, bình đẳng giới luôn được các các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm triển khai thực hiện.

Tăng thu ngân sách, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người

Để Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đi vào cuộc sống, đẩy mạnh phát triẻn kinh tế - xã hội, Huyện đã triển khai nhiều giải pháp, tập trung các nguồn lực, huy động nguồn vốn gắn với việc thực hiện các yêu cầu của Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc thu ngân sách, nâng cao mức sống của người dân. 
BÙ ĐỐP
Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Bù Đốp tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác
 
Do đó, tổng thu ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 2.706,942 tỷ đồng, trong đó: Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là: 706,329 tỷ đồng/439,19 tỷ đồng, tăng 60,82% so với Nghị quyết. Tổng chi ngân sách nhà nước là 2.670,717 tỷ đồng; trong đó: chi đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 477,669 tỷ đồng, tăng 192,49% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ chi đầu tư cho phát triển tăng dần theo hàng năm.
 
Thời gian tới, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Bình Phước về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Huyện ủy Bù Đốp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội. Đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể, thiết thực./. 

 

Tác giả bài viết: Gia Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập80
  • Hôm nay24,255
  • Tháng hiện tại522,407
  • Tổng lượt truy cập20,035,469
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây